+371 2727 0010 info@juf.lv

Pakalpojumi

 

   Konsultācijas
  Uzklausot jūsu vēlmes un līdzšinējo pieredzi ar ūdens kvalitāti mājās, ciematā, ražotnē, sniegsim ieteikumus ūdens kvalitātes uzlabošanai.
Tehnoloģiskie risinājumi var būt dažādi. Galvenokārt, atkarīgs no ūdens pašreizējās kvalitētes, ūdens patēriņa un kvalitātes prasībām.
   Ūdens analīzes
  Pirms konkrētu tehnoloģisko iekārtu izvēles, nepieciešams veikt attiecīgā ūdens parauga testēšanu, lai sasniegtu maksimālo efektu – tīru ūdeni ar jums vēlamajām īpašībām.

Testēšana tiek veiktas atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.235 likumi.lv, ievērojot dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības 18 parametros.

   Montāža
  Nodrošināsim kvalitatīvu iekārtu uzstādīšanu, programmēšanu un palaišanu darbībā. Garantējam iekārtas rādītāju stabilu darbību un garāku ekspluatācijas laiku. Iekārtu uzstādīšanai un uzstādīšanas materiāliem garantija ir 3 gadi. 
   Serviss un apkopes
  Nepilnu reaģentu tvertņu vai neveiktu apkopju dēļ, attīrītā dzeramā ūdens kvalitāte var izmainīties. Ūdens sagatavošanas iekārtas ir mehāniskas ierīces un tām ir nepieciešama regulāra profilaktiska apkope.  Tikai tā iekārta var nodrošināt nemainīgu sākotnēji vēlamo rezultātu.

Uzticiet savu iekārtu mūsu zinošajiem un prasmīgajiem speciālistiem.

Ieteicamais apkopju skaits ir atkarīgs no sākotnējās ūdens kvalitātes un ūdens sagatavošanas iekārtas darbības noslodzes (ūdens patēriņa). Privātmājām vismaz 1 reizi gadā, ciematiem, ražotnēm – 2 līdz 4 reizes gadā.

   Automātikas sistēmas
   
   Santehnikas pakalpojumi
  Visa veida santehnikas pakapojumi.  Mūsu meistari nodrošinās ātru, precīzu un drošu darbu izpildi.